top of page

סימפטומים של ADD/ADHD (אצל ילדים ומבוגרים)

סימפטומים מאפיינים אנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז

הערה: חשוב מאד לציין שאין מקרה שאדם סובל מכל רשימת הסימפטומים המפורטת להלן. תמצאו שאתם סובלים מששה סימפטומים או יותר, רצוי לעבור מבדק אצל נוירולוג/פסיכולוג קליני לבדיקת אפשרות קיום בעיית ADHD/ADD אצלכם.

 1. לעיתים קרובות נכשלים בהשקעת תשומת לב לפרטים, טועים טעויות הנובעות מחוסר תשומת לב בעבודתכם בבית הספר בעבודה או בפעילויות אחרות.

 2. לעיתים קרובות מתקשים בהחזקת תשומת לב במשימות או בפעילויות משחק.

 3. לעיתים קרובות נראים כלא מקשיבים כאשר מדברים אליהם ישירות.

 4. לעיתים קרובות לא עוקבים אחרי הוראות ונכשלים בסיום עבודות בבית הספר, בעבודות ובמשימות שונות בחיים.

 5. לעיתים קרובות בעלי קושי בארגון משימות ופעילויות .

 6. לעיתים קרובות נמנעים, לא אוהבים או מגלים קשיים בשותפות במשימות.

 7. לעיתים קרובות מאבדים חפצים חשובים למשימות או פעילויות (כמו: צעצועים, ציוד בית ספר, ספרים, כלי עבודה, מפתחות, פלאפון, מסמכים…)

 8. לעיתים קרובות מוסחים בקלות ע"י גירוי חיצוני.

 9. לעיתים קרובות שכחנים בפעילויות יומיומיות.

 10. לעיתים קרובות "משחקים" בעצבנות עם אצבעותיהם, עם רגליהם או זזים באי שקט בכסא.

 11. לעיתים קרובות קמים ממקומם בכיתה או במצבים אחרים בהם הם אמורים להישאר ישובים.

 12. לעיתים קרובות מתרוצצים או מטפסים במקומות שהם אינם אמורים לעשות כן (אצל מבוגרים הדבר יכול להתבטא בהרגשת אי שקט גדולה).

 13. לעיתים קרובות מגלים קושי במשחק או בעסק בפעילויות הנאתיות.

 14. תמיד מצויים במצב "הכֵן" או לעיתים מתנהגים כאילו מוּנָעים על ידי מָנוֹע.

 15. לעיתים קרובות מדברים ללא הרף.

 16. לעיתים קרובות מתפרצים בתשובות לשאלות לפני ששמעו את השאלה עד סופה.

 17. לעיתים קרובות מגלים קושי בהמתנה בתור.

 18. לעיתים קרובות מתפרצים, מפריעים או נכנסים לדברי אחרים (בשיחות, במשחקים).

 19. לעיתים קרובות בוהים בחלל ומדווחים על חלומות בהקיץ.

 20. לעיתים קרובות נראים בעלי אנרגיה נמוכה, מראה עצל, כמו מנמנמים.

 21. לעיתים קרובות נראים אפאטיים, חסרי מוטיבציה להשתתף בפעילויות מוגדרות.

 22. לעיתים קרובות משתתפים בפעילויות גופניות מסוכנות מבלי לחשוב על תוצאותיהן.

 23. לעיתים קרובות עוברים מפעילות לא גמורה אחת לאחרת.

 24. לעיתים קרובות נכשלים בסיום משימות שבהן התחילו.

 25. בעלי קשיים בריכוז בעבודה בית ספרית או כל פעולה הדורשת משך ריכוז מסוים.

 26. בעלי קושי בהיצמדות ובהתמדה למשימה.

 27. לעיתים קרובות צועקים בכיתה או במקומות אחרים בסיטואציות בהן הם אמורים להיות בשקט.

 28. דורשים פיקוח, השגחה ותשומת לב רבים מאוד.

 29. נעים רבות (אפילו בשינה וכמובן בפעילויות ערניות במשך היום).

 30. לעיתים קרובות מגיבים ופועלים לפני שחושבים.

 31. לעיתים קרובות מאבדים שליטה על עצמם.

 32. לעיתים קרובות לא מבינים למה הם עשו משהו (בד"כ עונים תשובות "לא יודע").

 33. לעיתים קרובות, חשים תחושת אי השגיות, אי השגת המטרות (בלי קשר עם ההישגים הממשיים).

 34. לעיתים קרובות מתבטאת התנהגות של דחייה כרונית או בעיה בהתחלת משימות.

 35. לעיתים קרובות מתבטאת התנהגות של ביצוע משימות בו זמנית ואח"כ קושי להמשיך עד הסוף.

 36. מתבטאת אי יכולת לסבול שעמום ורוטינה.

 37. מתבטא קושי ללכת בתלם ובקבלת נהלים.

 38. מתבטא חוסר סבלנות וסף תסכול נמוך.

 39. מתבטאת נטייה לדאוג בלי צורך, בלי סוף.

 40. מתבטאת תחושת אי ביטחון ובעיות כרוניות של הערכה עצמית נמוכה.

 41. מתבטאים היפוכים במצב רוח.

 42. ברוב המקרים קיימת נטייה להתנהגות מתמכרת (סגריות, סמים, מין, אלכוהול).

 43. היסטוריה משפחתית של הפרעת קשב מצד אחד ההורים או מצד שניהם.
bottom of page