top of page

אליאורה גודמן

מאמנת ניורופידבק

אליאורה הצטרפה לצוות מתחום מחקר במוזיקה. היא עברה הכשרה בקליניקת גלים לפי השיטה וממשיכה למחקר בתחום ניורופידבק ומוזיקה והשפעתם על מצבים רגשיים.

עלתה מלונדון לישראל והצטרפה לצוות הישראלי של מרכז גלים.


אליאורה עבדה עם ילדים עם צריכים מיוחדים ועם מבוגרים בטיפול באומנות. היא עובדת בנוסף בבית ספר בישראל בדגש על לימוד מבוסס משחק ופיתוח מיומנויות תקשורת, ומשלימה לימודי ניורוביולוגיה על מנת לפתח את עבודתה בתחום ובקליניקה.

אליאורה גודמן
bottom of page