top of page

מכשיר שמודד דופק ושינויים בדופק לאורך זמן .  (Heart Rate Variability).

ביופידבק לבקרת קצב ואיכות פעילות הלב (HRV)

1,070.00 ₪מחיר
  • המטרה של עבודה עם המכשיר הוא להגיע למצב של קוהרנטיות של הלב- שמשמעותו שהלב,מחשבה ורגש פעולים בסנכרון.

    מכשיר ה EMWAVE פותח ונתמך מדעית למעקב ולמידת בקרה על אופן פעילות הלב. המכשיר מסתמך על פטנט המאפשר מעקב בזמן אמת אחר דפוסי קצב הלב, על מנת להנחות את המשתמש לביצועים אופטימלים.

    ​הנחיות אינטגרטיביות ומשחקים מלמדים את המשתמש כיצד להגיע לסינכרון נכון בין פעילות הלב, הפעילות הקוגניטיבית, והמצב הרגשי (שכולם בתורם משפיעים על פעילות הלב).

    ​המכשיר כולל: חיישן המחובר לסנסור המונח על האוזן המודד את פעילות הלב, ואפליקציה לתרגול ומעקב אחר ביצועים.

    מכשיר זה מותאם לשימוש עם במכשירים ניידים או טאבלטים.

bottom of page