top of page

מכשיר שמודד דופק ושינויים בדופק לאורך זמן .  (Heart Rate Variability).

מכשיר ה EMWAVE פותח ונתמך מדעית למעקב ולמידת בקרה על אופן פעילות הלב. המכשיר מסתמך על פטנט המאפשר מעקב בזמן אמת אחר דפוסי קצב הלב, על מנת להנחות את המשתמש לביצועים אופטימלים.

ביופידבק לבקרת קצב ואיכות פעילות הלב (HRV)

1,580.00 ₪מחיר
 • מכשיר שמודד דופק ושינויים בדופק לאורך זמן .  (Heart Rate Variability).

  המטרה של עבודה עם המכשיר הוא להגיע למצב של קוהרנטיות של הלב- שמשמעותו שהלב,מחשבה ורגש פעולים בסנכרון.

  מכשיר ה EMWAVE פותח ונתמך מדעית למעקב ולמידת בקרה על אופן פעילות הלב. המכשיר מסתמך על פטנט המאפשר מעקב בזמן אמת אחר דפוסי קצב הלב, על מנת להנחות את המשתמש לביצועים אופטימלים.

  ​הנחיות אינטגרטיביות ומשחקים מלמדים את המשתמש כיצד להגיע לסינכרון נכון בין פעילות הלב, הפעילות הקוגניטיבית, והמצב הרגשי (שכולם בתורם משפיעים על פעילות הלב).

  ​המכשיר כולל: חיישן USB המחובר לסנסור המונח על האוזן המודד את פעילות הלב, ותוכנת מחשב לתרגול ומעקב אחר ביצועים.

  מכשיר זה מותאם לשימוש עם מחשב בלבד ולא עם מכשיר נייד או טאבלט.

bottom of page