top of page

נוירופידבק לטיפול בהפרעות חרדה ואובססיביות (OCD) – תקציר ממצאים מתאורי מקרה

עודכן: 30 בינו׳


מבוא

מחקרים קודמים (סטרמן, 2000) הראו את היכוללת של ביופידבק מוחי (נוירופידבק) לשנות דפוסי גלי מוח לטווח ארוך. נוירופידבק שימש ביעילות מוכחת לטיפול באפילפסיה, הפרעות קשב ריכוז והיפראקטיביות, הפרעות למידה, חרדות ופגיעות ראש.

לא רבות פורסם על היעילות של נוירופידבק לטיפול בהפרעות אובססיביות-קומפלסיביות (OCD). מטרת המחקר הזה הינה לבדוק זאת.

שיטות

נתוני EEG נאספו ממטופלים הסובלים מ OCD שעברו סדרת טיפולי נוירופידבק. המטופלים עבור מבחן MMPI (שאלון האישיות הרב שלבי של מינסוטה. נועד לגלות פסיכופתולוגיות או הפרעות בהתנהגות, ומיועד לבוגרים מעל גיל 18). לאחר כל טיפול נוירופידבק מילאו המטופלים גם שאלוני (Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. נועד לבדוק את חומרת הסימפטומים של הפרעה אובססיבית-רומפולסיבית (וPadua Inventory normalized).

תוצאות

מתוך שני מטופלים אחריהם עקב המחקר, אחת המטופלות שעברה את מבחן NNPI לפני ואחרי סדרת הטיפולים הראתה שיפור דרמטי לא רק בסימפטומי ההפרעה (ירידה משמעותית בסימפטומים של אובססיביות וקומפולסיביות), אלא גם נראה שיפור משמעותי בנוגע לרמות הדיכאון, החרדה והתסמינים הגופניים מהם סבלה (הידועים כנלווים להפרעה).

במעקב אחר שני המטופלים במחקר 13 ו 15 חודשים לאחר סיום טיפולי הנוירופידבק, השיפור בסימפטומי ההפרעה נשמר לאורך זמן.

החוקרים מסיקים שכיוון שנמצא שטיפול תרופתי בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית אינו מספיק לשיפור משמעתי בסימפטומים, טיפולי נוירופידבק הם בעלי פוטנציאל תרפויטי מבטיח למקרי OCD.
מבוא בעוד נוירופידבק נחקר רבות והוכח יעיל לטיפול בהפרעות שונות, ישנם רק שלושה פרסומים מטעם החוקר ד.ס. האמונד אודות יעילות טיפולי נוירופידבק בהרפעה אובססיבית – קומפולסיבית (OCD). במחקר זה נבדקה השפעת טיפולי נוירופידבק על מטופלים הסובלים מ OCD. מטרת המחקר היתה לעקוב אחרי הסימפטומים הקליניים של ההפרעה, ולבדוק את השינוי בהם בעקבות סדרת טיפולי נוירופידבק ומדידת התוצאות הקליניות של הטיפול. שיטות שלושים ושישה (36) מטופלים הסובלים מ OCD ושאינם הגיבו לטיפול התרופתי הצטרפו למחקר, בו הם עברו 9-84 מפגשי טיפול בנוירופידבק. כל יום עברו המטופלים שני טיפולים בני 600 דקות כשבניהם הפסקה של חצי שעה. תוצאות שלושים ושלושה (33) מתוך 36 המטופלים במחקר שעברו טיפולי נוירופידבק הראו שיפור דרסטי בתסמינים הקליניים של המחלה, כפי שנמדדו במבחן (Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. נועד לבדוק את חומרת הסימפטומים של הפרעה אובססיבית-רומפולסיבית. שבעה עשר (17) מטופלים מתוך קבוצה זו עברו גם את מבחן MMPI (שאלון האישיות הרב שלבי של מינסוטה. נועד לגלות פסיכופתולגיות או הפרעות בהתנהגות ומיועד לבוגרים מעל גיל 18.) לפני ואחרי סדרת טיפולי הנוירופידבק. תוצאות מבחן זה הראו שיפור משמעותי לא רק בסימפטומי ההפרעה, אלא הניקוד גם בכל יתר הסימפטומים אותם בודק המבחן ירד משמעותית. בנוסף, הערכות רפואיות של רופאי הסובלים מ OCDשעברו טיפולי נוריופידבק הראו שיפור אצל 33 מתוך 36 המטופלים במחקר. המחקר המשיך לעקוב אחר המטופלים לאחר 26 חודשים מסיום סדרת הטיפולים. מראיונות עם המטופלים ומשפחותיהם בזמן זה נמצא ש 19 שאצל מתוך 36 המטופלים השיפור בסימפטומי ההפרעה נשמר. מחקר זה משמש הוכחה משמעותית ליעילות טיפולי נוירופידבק לטיפול ב OCD.

Opmerkingen


bottom of page