top of page

האם דחיינות היא עניין של תכנון זמן לקוי?

טים הורבן יודע שדחיינות היא לא הגיונית, אבל הוא מעולם לא הצליח להתנער מההרגל לחכות לרגע האחרון כדי לעשות דברים.

האם דחיינות היא עניין של תכנון זמן לקוי? כאשר בוחנים את דפוסי המוח של דחיינים כרוניים אנו מגלים שלא. זה קשור לרשתות העיבוד הרגשי, אבל זה לא בשיחה זו. זה נמצא במיפוי QEEG ובדמיון המוח.

בשיחה זו תקבלו סיור אל התודעה של הדחיינים. עבור כל דבר בנושא המוח, עבור כל המתמהמהים שנאבקים בנינו, שמרו על קשר.Bình luận


bottom of page