top of page

ביופידבק לטיפול במיגרנות וכאבי ראש

סקירה מחקרית של 94 מחקרים שמצאה שטיפול ביופידבק הוריד משמעותית כאבי ראש תלויי מתח ומגרנות במבוגרים, שיפור שנשמר יציב לאורך 14 חודשים בממוצע, תוך ירידה גם בתדירות כאבי הראש, ושיפור בסמפטומים של חרדה, דיכאון ותדירות צריכת תרופות.
תקציר המחקר מטרת הסקירה הנוכחית הייתה להעריך את הראיות המתועדות לגבי היעילות של ביופידבק עבור שני סוגי כאב הראש השכיחים ביותר – מיגרנה וכאבי ראש של מתח. בהתבסס על שתי מטא-אנאליזות שפורסמו לאחרונה, נתונים מ150 מחקרים, כולל מחקרים אקראיים מבוקרים כמו גם מחקרים לא מבוקרים נבדקו. מכל אלה, 94 מחקרים נכללו בסקירה, ומתוכם עולה שלטיפול ביופידבק השפעה בינונית עד גדולה על שיפור במצבי מיגרנות וכאבי ראש מסוג מתח במבוגרים. השפעות הטיפול נשארו יציבות לאורך תקופה של 14 חודשים בממוצע. תדירות כאבי הראש היווה את התוצאה העיקרית והראה הכי הרבה שיפור. תופעות נוספות שהופיעו כללו תפיסה עצמית של יעילות גבוהה יותר, סימפטומים של חרדה, דכאון וצריכת תרופות. ירידה במתח שרירים באזורי כאב נצפה באמצעות EMG (ביופידבק שרירים) עבור כאבי ראש מסוג מתח. טיפול ביופידבק נמצא יעיל יותר לסוגים אלו של כאבי ראש בהשוואה לפלסיבו וטיפולי הרפיה.

לקריאת המחקר באנגלית לחץ כאן


יעילות של ביופידבק עבור מיגרנות: מטה-אנליזה

במאמר זה נבדקה יעילותו של ביופידבק בטיפול במיגרנות ב55 מחקרים.


מסיכום המחקרים עולה כי טיפול בביופידבק הוביל לשיפור במצב המיגרנות, שיפורים שנשמרו בממוצע לתקופה של 17 חודשים.


בנוסף לכך ביופידבק היה יותר אפקטיבי מתנאי הקונטרול. תדירות המיגרנות ושיפור בתפיסה עצמית הראו הכי הרבה שיפור. ביופידבק דופק וקצב לב הניב השפעות גדולות יותר מאשר ביופידבק טמפרטורה או ביופידבק שרירים. אנליזה נוספת מצאה שביופידבק בשילוב הכשרה ביתית יותר אפקטיבית מטיפולים ללא הכשרה ביתית.


לקריאת המאמר באנגלית לחץ כאן


ביופידבק טמפרטורה וביופידבק שרירים לטיפול בכאבי ראש ומגרנות


מיגרנות משפיעות על כ-12% מהאוכלוסייה. הן משפיעות באופן ישיר על איכות החיים וגורמות לירידה ביכולת לעבוד ולהשתתף בפעילויות חברתיות. כאבי ראש תלויי מתרחשים בלפחות 40% מהאוכלוסייה וההשפעה שלהם על שירותי הבריאות וירידה בפריון נמדדה גם כן.

בשנת 1970 בודזינסקי, סטיובה ואדלר הציגו את השימוש בביופידבק שרירים (EMG) לטיפול בכאבי ראש תלויי מתח. מאז כמה מחקרים נוספים מצאו שאימוני EMG ביופידבק לבדם או בשילוב עם טכניקות הרפיה הפחיתו כאבי ראש מסוג מתח ב-40% – 60%. מחקרים מאוחרים יותר שהשתמשו גם ב EMG וגם בביופידבק טמפרטורה חשפו שהטכניקות יעילות מאוד גם לטיפול במיגרנה. ב1984 סימור דימונד מצא ש68% מתוך 395 מטופלים עם מיגרנות וכאבי ראש תלויי מתח דיווחו על שיפור, משך ותדירות כאבי הראש שלהם פחת תודות לביופידבק ובנוסף לכך 65% מהם הצליחו לשמר את השיפורים הללו לאורך זמן.

באמצעות אימוני ביופידבק, מטופלים מפתחים תגובה פיסיולוגית לגירויים מסוימים. לאחר מכן הם רוכשים מידה מסוימת של שליטה על פונקציות פיסיולוגיות שתורמות להתפרצות של כאבי ראש. EMG ביופידבק מקדם תחושה של הרפיה בכל הגוף האמצעות מערכת פידבק של מידע כאשר המטופל שומע דרך אוזניות צליל התואם למתח השרירים שלו (בדרך כלל בכאבי ראש מדובר על שריר ה – הfrontalis). תוך כדי שההרפיה מושגת הצליל יורד.

ביופידבק הטמפרטורה מלמד את המטופל להעלות את טמפרטורת האצבע והיד שלו. בתאוריה, פעולה זו מייצבת את מצב המיגרנה. צג הביופידבק משמש כמכשיר זמני ומטופלים שמתרגלים את הטכניקות אמורים להיות מסוגלים להגיע לאותם שינויים גם אחרי שהפסיקו להשתמש במכשיר, בסופו של דבר הם אמורים להקטין את התדירות והחומרה של כאבי הראש שלהם באופן עצמאי ובקלות.

Comments


bottom of page